Puhkusele minnes tasub kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart, mille ettenäitamisel osutatakse Eesti ravikindlustatutele Euroopa Liidus ja lisaks ka Ühendkuningriigis, Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate kindlustatud inimestega.

Selleks peab nendes piirkondades reisides olemas kaasas Euroopa ravikindlustuskaart, mida on võimalik taotleda Tervisekassast ning mille saab kätte hiljemalt 10 päeva jooksul avalduse esitamisest. Euroopa ravikindlustuskaardi tellimiseks on järgmised võimalused:

Taotluse vorm on leitav Tervisekassa koduleheküljelt.

Kui Euroopa ravikindlustuse kaart on olemas, tuleks enne reisile minemist lisaks kontrollida ka ravikindlustuse kehtivust, sest Euroopa ravikindlustuskaarti või selle asendussertifikaati ei tohi kasutada, kui inimesel puudub ravikindlustus. Ravikindlustuse kehtivust saab samuti kontrollida terviseportaalis, riigiportaalis eesti.ee, saates digiallkirjastatud päringu info@tervisekassa.ee või helistades Tervisekassa infotelefonile 669 6630. Ravikindlustuskaardi kehtivusaeg on märgitud kaardi esiküljele.

Kui reis algab enne Euroopa ravikindlustuskaardi kättesaamist või kui viibitakse mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis ning tekib ootamatu vajadus arstiabi järele, kuid Euroopa ravikindlustuskaarti ei ole kaasas, on Tervisekassast võimalik tellida asendussertifikaat. Sarnaselt ravikindlustuskaardile on asendussertifikaadi tellimiseks järgmised võimalused:

Riigiportaalist tellitud sertifikaat saadetakse inimese riigiportaali postkasti. E-kirja või telefoni teel tellitud asendussertifikaadi saab vastavalt tellija soovile kätte e-kirja või posti teel.

Rohkem infot Euroopa ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi kohta leiab siit. Iga liikmesriigi Euroopa Ravikindlustuskaardi eest vastutava asutuse kontaktid on leitavad Euroopa Komisjoni kodulehel. Igas Euroopa Liidu liikmesriigis on vähemalt üks asutus ehk riiklik kontaktpunkt, mis aitab inimestel leida infot, kuidas saada välismaal vajaminevat arstiabi. Eestis täidab riikliku kontaktpunkti ülesandeid Tervisekassa.

Miks on Euroopa Liidus reisides vajalik lisaks ka erakindlustus?

Juhime tähelepanu ka sellele, et Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki kulutusi, mis võivad vajamineva arstiabiga kaasneda. Eri riikides on vajamineva arstiabi saamiseks erinevad tingimused ja võimalused, sealhulgas ka omavastutustasud ning patsiendil tuleb maksta omavastutustasusid (visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu, tõlkekulud jne) asukohamaa hinnakirja alusel, mis võivad aga ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Lisaks ei kata Euroopa ravikindlustuskaart riikidevahelist transpordikulu ega eraarsti juures tehtud kulutusi.

Seetõttu soovitame ka Euroopas reisides sõlmida erakindlustusfirmas meditsiiniabi kaitsega reisikindlustuslepingu. Sõltuvalt kindlustusleppest katab erakindlustus üldjuhul ka need kulud, mida Tervisekassa ei kata.

Reisile minnes võetakse tihti kaasa ka ravimid. Tallinna lennujaama julgestusvaldkonna spetsialist selgitab, millele tuleks tähelepanu pöörata ravimitega turvakontrolli läbides.

Mida peaksid teadma, kui reisid väljaspool Euroopa Liitu?

Reisides väljaspool Euroopa Liitu tuleks kindlasti sõlmida erakindlustusfirmas meditsiiniabi kaitsega reisikindlustusleping, mis sõltuvalt kindlustustingimustest kompenseerib patsiendi tehtud kulutused vajaminevale arstiabile.

Soovitame enne reisikindlustuslepingu sõlmimist tutvuda reisikindlustuse tingimustega, sealhulgas kindlustuskaitse meditsiiniabi maksimum ulatusega.

Kui inimesel puudub Euroopa Ravikindlustuskaart ja ta satub Euroopa Liidus haiglasse – kas ta võetakse kaardi puudumisel vastu ning kuidas kaetakse tema kulud?

Kui inimesega juhtub õnnetus, võetakse ta raviasutusse ravile ning seejärel on võimalik tellida inimesel või tema lähedasel asendussertifikaat. Kui inimesel ei õnnestu asendussertifikaati tellida, tuleb esmalt tasuda välisriigi raviasutusel raviarve. Seejärel saab vastava raviarve esitada Tervisekassale, kes hüvitab inimesele tervishoiuteenustega seotud kulud asukohamaa hinnakirja alusel.

See eeldab, et inimesel oli meditsiiniliselt põhjendatud arstiabi vajadus ning kehtiv Eesti ravikindlustus. Samuti peab tervishoiuteenus olema osutatud riikliku ravikindlustussüsteemiga hõlmatud raviasutuses.

Kui inimesel on Euroopa ravikindlustuskaart, aga see jäi maha – kas välisriigi tervishoiuasutus saab kontrollida kaardi olemasolu või tuleb tellida asendussertifikaat?

Välisriigi tervishoiuteenuse osutaja ei oma infot Eestis kindlustatute kohta. Sellises olukorras tuleks inimesel tellida asendussertifikaat.

„Ole sa kui tahes noor ja tugev, tervisega võib ootamatuid asju juhtuda,“ tõdeb Stella (34). Teda reisil tabanud kummaline haigus lõi seni täiesti terve naise sõna otseses mõttes jalust.

Helgelt alanud puhkus India ookeani paradiisisaarel päädis eestlanna jaoks piinadega, mis ei tahtnud kuidagi lõppeda. Süüdi oli selles üksainus tühisena tundunud kriimustus. Miks tuleb reisikriimustusi tõsiselt võtta ja alati kohapealse arstiabi poole pöörduda, selgitab dr Eero Merilind.