2004. aastal avaldatud uuringus leidis Põhja-Illinois'i ülikooli professor David Dryder Henningsen, et inimestel on flirtimiseks kuus peamist põhjust:

1. Seks - proovitakse keegi voodisse saada.

2. Lõbu - flirtimist võetakse nagu sporti.

3. Avastamisrõõm - proovitakse teada saada, mis tunne oleks olla suhtes.

4. Suhted - otsitakse lähedust ja intiimsust.

5. Enesetunne - proovitakse upitada enesehinnangut ja tunda, et ollakse tahetud ja midagi väärt.

6. Soov - tahetakse teiselt inimeselt midagi saada.

Selles uuringus küsitles Henningsem 101 naist ja 99 meest. Kõik osalejad olid üliõpilased. Neil paluti ette kujutada flirtivat laadi vestlust mehe ja naise vahel. Seejärel paluti loetleda põhjuseid, miks kujutletavas vestluses osalev mees või naine flirdib. Selgus, et mehed tõid välja peamiselt seksiga seotud eesmärgid, naised aga flirtisid suhtega seotud eesmärgil.

Ka paarid peaksid omavahel flirtima

Tavaliselt seostatakse flirtimist üksikute inimestega. Tegelikult võiksid flirtida ka suhtes olevad inimesed. See hoiab suhet värskena. 2012. aastal Kentucky ülikoolis tehtud uuringus küsitleti 164 abielus paari. Selgus, et paljud paarikesed flirtisid omavahel, sosistades teineteisele armsaid asju kõrva. Mõned paarid ütlesid, et flirdivad, sest nii loovad nad omavahel privaatset laadi salajase maailma, millest kellelgi teisel aimu ei ole.

Mõned viisid jutu alustamiseks on paremad kui teised

Alaska ülikoolis tehtud uuringu käigus palus psühholoog Chris L. Kleinke 600 inimesel hinnata kolme flirtivat laadi lauset. Täpsemalt paluti hinnata, kas lause võiks olla edukas või mitte.

Selgus, et meestele meeldisid kindlad ja otsekohesed küsimused. Näiteks, kas mees võib neile joogi välja teha. Naistele aga meeldivad avatumad küsimused, mis pole niivõrd raamitud. Üldiselt inimestele aga ei meeldinud laused, mille abil proovitakse otsejoones läheneda.

Inimesed tunnevad sidet, kui liigutakse pealiskaudsest seltskondlikust vestlusest edasi

Ilmselt tead, kui keegi sulle meeldib, on ahvatlev küsida temalt kõiksuguseid küsimusi. Palju sõltub aga küsimustest, mida küsid. 1997. aastal New Yorgi ülikoolis tehtud uuringust selgus, et inimeste vahel tekkis tugevam side, kui nad küsisid teineteiselt intiimsemat laadi küsimusi. Näiteks uurid, milline koht on armastusel ja kiindumusel tema elus, millised on tema tõekspidamised või hoopis, millised teemad on liialt tõsised ja mille üle ei tohiks nalja teha.

Hiljem ilmnes, et omavahel armusid isegi kaks uuringus osalenud inimest, sest uuringu vältel tehtud katsed panid noored omavahel armuma.

Mehed hindavad naiste huvitatust üle

Mitmete uuringute põhjal võib väita, et heteromehed kipuvad üle hindama naiste huvitatust nendest seksuaalses mõttes. Naised ei pruugi aga alati tajuda, mis on ligitükkiva mehe eesmärk. Teisisõnu arvavad mehed, et lähevad naistele jube hästi peale ja naised ei saa sageli aru, et mees on nendest huvitatud.

Kõige ligitõmbavamad omadused sõltuvad soost

2011. aastal tehtud uuringus leiti, et heteroseksuaalsed mehed ja naised jagunevad paljustki selle põhjal, millised näoilmed neile meeldivad. Uuringus osalenutele näidati 1041 erinevat fotot inimestest. Leiti, et naiste jaoks on naeratamine kõige atraktiivsem näoilme. Meeste jaoks on naeratamine aga kõige vähem atraktiivsem näoilme. Meeste jaoks oli kõige erutavam näoilme hoopis kõrkus. Naiste jaoks oli kõrkus aga kõige vähem ligitõmbavam näoilme. Huvitaval kombel jäid nii mehed kui ka naised samale arvamusele näoilme osas, mis tekib, kui inimene tunneb häbi: mõlemale meeldis.

Flirtimine võib muuta su atraktiivsemaks

New Mexico ülikooli psühholoogi sõnul on flirtimine justkui läbirääkimise faas peale seda, kui inimesed saavad aru, et meeldivad teineteisele. See on nagu piiride kompamine ja teineteisele märku andmine, et ollakse üksteisest huvitatud. Eriti hästi toimib flirtimine, kui doseerid oma kiindumust vaid väikeste koguste kaupa.

See, kuidas tunned end peale kellegagi flirtimist, kellega sa pole suhtes, sõltub sinu soost

Soov flirtida ei lõppe tingimata siis, kui oled suhtes. Samas leiti 2008. aastal avaldatud uuringus, et mehed ja naised reageerivad erinevalt sellele, kui nad on kellelegi flirtinud. Uuringus leiti, et kui suhtes olev naine flirdib võõra mehega, siis selle naise mees ei andesta talle nii lihtsalt. Naised kipuvad oma meestele aga lihtsamini andestama, kui mees flirdib kuskil võõra naisega.

Asi pole selles, kes on ruumis olevatest inimestest kõige atraktiivsem

Asi on hoopis selles, et annad teistele märku, et oled vaba ja vallaline. Websteri ülikoolis tehtud uuringus selgus, et läheneti jällegi rohkem nendele naistele, kes lõid meestega silmsideme ja naeratasid. Vähem läheneti aga naistele, kes olid lihtsalt ilusad, kuid polnud avatud olemisega ja vältisid kontakti.

Silmside aitab

Silmside aitab. Ühe uuringu käigus tehti 48 vallalise inimese peal katse. Osalejatel paluti läbida kolm ülesannet, millest igaüks kestis vaid kaks minutit. Esimese ülesande käigus paluti vaadata paarilise silmadesse. Teise katse käigus paluti suunata oma tähelepanu hoopis paarilise käte peale ja kolmanda katse käigus paluti keskenduda ning lugeda, mitu korda paariline kahe minuti jooksul silmi pilgutas. Hiljem selgus, et kõige rohkem häid tundeid tekitas see, kui jälgiti paarilise silmi.

Allikas: iflscience.com