Lahkumineku protsess on väga mitmetahuline, kus tuleb leida lahendus erinevatele küsimustele. Ühest küljest tuleb tegeleda õigusküsimustega, kuid hakkama peab saama ka vaimse poolega. Viimane nõuab aga palju teadlikkust, mida tihti jääb inimestel puudu. Nii kujunevad lahkuminekud väga kiuslikuks, kus südamevalu ajendil ollakse kõigeks valmis. Kannatajaks jäävad enamasti lapsed. „See isiklik valu ja haav on nii suured, et seda ei osata kuidagi teisiti kanaliseerida,“ räägib Orav, kuidas saavad lastest kättemaksurelvad.