Keskealiste inimeste vererõhu mõõtmistest uuringu esimeses faasis selgus, et 16% osalejatel ei olnud vererõhk kõrge (üle 130/80 mm Hg) istudes, küll aga lamades. Kolmel inimesel neljast oli vererõhk kõrge nii istudes kui ka lamades ja neil oli ka (1,4–2,2 korda) suurem südamepuudulikkuse, insuldi, südame isheemiatõve ja enneaegse surma risk. Samasugused riskid leiti olevat ka inimestel, kellel mõõdeti kõrge vererõhk ainult lamades.

Seepärast soovitavad uuringu autorid mõõta inimestel, kel esineb südamehaiguste ja insuldi riskifaktoreid, vererõhku ka selili lamades.

Allikas: StudyFinds