1) Kuidas saab jämesoolevähi sõeluuringul osaleda?

Sõeluuringule on oodatud mehed ja naised, kelle sünniaasta kuulub sõeluuringu sihtrühma ja kelle elukohaks on sõeluuringu kutse-saatekirja loomise hetkel märgitud Eesti riik. 2023. aastal on jämesoolevähi sõeluuringule oodatud ravikindlustatud ja -kindlustamata naised ja mehed sünniaastaga 1955, 1957, 1959, 1961, 1963.

Jämesoolevähi sõeluuringul osalemiseks tuleb võtta ühendust oma perearstikeskusega ja registreerida end pereõe vastuvõtule. Vastuvõtul saab patsient väljaheiteproovi võtmiseks vajaliku komplekti. Komplektis on proovinõu, infomaterjal, ankeet ja ümbrik proovi saatmiseks. Proovi on võimalik võtta kodus ning seejärel tuleb see saata postiga laborisse. Postiga saatmine on turvaline, postikulu on eelnevalt tasutud ning lisakulusid sellega ei kaasne.

2) Mille järgi valitakse sünniaastad, mis valimisse kuuluvad?

Jämesoolevähi sõeluuringule oodatakse 60–68-aastaseid mehi ja naisi iga kahe aasta tagant. Vähi tekkeprotsess on tavaliselt väga aeglane – arvatakse, et vähieelsete muutuste tekkest kuni vähi väljakujunemiseni kulub vähemalt 10–15 aastat. Jämesoolevähi tekkimise risk suureneb alates 50. eluaastast ning kõige rohkem avastatakse jämesoolevähki esimest korda üle 70-aastastel inimestel. Vanuses 60–68 on võimalik leida vähieelsed muutused enne haiguse ja sümptomite tekkimist. Ōigeaegse meditsiinilise abiga saab neid muutuseid edukalt ravida, päästes patsiendi ehmatavast diagnoosist.

3) Kui minu sünniaasta ei kuulu valimisse, kuidas mina saan osaleda?

Jämesoolevähi uuringule saab minna ka sõeluuringu väliselt ja selleks ei pea kuuluma sõeluuringu sihtrühma. Kui teil on tervisemure ja soovite uuringule minna, siis tuleb teil esmalt pöörduda oma perearsti poole, kes vajadusel kontrollib teie tervist või suunab lisauuringule.

4) Millal ja kuidas saan uuringu vastuse?

Peitveretesti vastuse saab teada 10 tööpäeva möödumisel pärast proovi postitamist oma perearstikeskusest või patsiendiportaalist digilugu.ee (Terviseandmed → Uuringute vastused → Saatekirjade vastused).

Kui testi tulemus on negatiivne, oodatakse inimest uuesti sõeluuringule kahe aasta pärast. Kui testi võtmine on ebaõnnestunud ehk testi tulemus puudub, tuleb testi kordamiseks uuesti oma perearstikeskusesse pöörduda.

Kui testi tulemus on positiivne, saadetakse inimene lisauuringutele. Muretsemiseks ei ole põhjust, sest esmase testi positiivne vastus ei tähenda muud, kui vajadust täiendavateks uuringuteks. Perearst koostab saatekirja sõeluuringu koloskoopiasse. Inimene registreerib end kas telefoni teel või digiregistratuuri kaudu sõeluuringu koloskoopiat tegeva endoskoopiakabineti protseduurile.

5) Minu sünniaasta kuulub valimisse, aga ma ei ole kutset saanud (ma ei ole ka perearsti kutsutute nimekirjas)?

Sõeluuringute kutsed saadetakse elektrooniliselt, kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. E-kutse saavad sõeluuringu sihtrühma kuuluvad inimesed, kelle eesti.ee e-post on suunatud oma isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse.

Kui vähi sõeluuringute registris infot e-posti edasisuunamise kohta ei ole, saadetakse paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Kui sealsed andmed ei ole täpsed, ei pruugi kutse saajani jõuda. Seepärast on oluline kontrollida oma kontaktandmete õigsust, mida saab teha riigiportaalis.

Jämesoolevähi sõeluuringu kutset ei saa mehed ja naised, kellel on elu jooksul diagnoositud jämesoolevähk. Samuti ei kutsuta jämesoolevähi sõeluuringule viimase 10 aasta jooksul sõelkoloskoopilisel uuringul käinud inimesi. Selle info saamiseks tehakse päringud vähiregistrisse ja tervise infosüsteemi.

LOE LISAKS >>