Kõige üldisemalt on konfliktide põhjus tõsiasi, et me oleme inimestena erinevad. Vastavalt sellele, mis valdkonnas saavad erinevused teravuste allikaks, on võimalik rääkida näiteks väärtuskonfliktidest, huvide konfliktidest või vajaduspõhistest konfliktidest. Konfliktoloogias on kasutusel mõiste konfliktipotentsiaal. See tähendab olukordi, kus konflikti tekkimine on tõenäolisem. Siia kuuluvad näiteks vahendite jagamine, võimuvõitlus, haavatud õiglustunne või osapoolte erinevad väärtussüsteemid.

Jaga
Kommentaarid