Arvestades, et näiteks Ameerikas kasutab iga nädal paratsetamooli peaaegu 25% rahvastikust, võib vähenenud hirmutaju ja suurem valmidus riskida ühiskonnale üsna olulist mõju avaldada.

Paratsetamooli kohta on varemgi leitud, et selle valu leevendav mõju toimib mitmetele psühholoogilistele protsessidele, vähendades muu hulgas empaatiavõimet ja isegi nüristades tundeid. Nii tõdetakse ka uues uurimuses, et see valuvaigisti võib kahjustada inimeste võimet tajuda ohtu ja hinnata riske.

Katsetes, mis hõlmasid üle 500 tudengi, mõõtsid uurijad, kuidas vaid 1000 mg doos paratsetamooli – täiskasvanule soovitatud ühekordne maksimumannus – mõjutas katsealuste riskivalmidust võrreldes kontrollgrupi osalejatega, kes said platseebot.

Paratsetamool on Maailma Terviseorganisatsiooni soovitatud ravim ka koroonaviiruse sümptomite leevendamiseks. Arvestades ravimi toimet inimeste riskikäitumisele, võiks uurimuse autorite sõnul selle soovituse aga üle vaadata.

Allikas: Sciencealert

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid