Inimeste lood

53-a Lidia lugu: Lidia on õpetaja lasteaias. Hääl on tal alati nõrk olnud, kuid viimase 5 a jooksul on 2-3 korda aastas on see nädalaks-paariks päris ära kadunud. Rääkimine nõuab järjest enam pingutust. Lidia arvas, et põhjuseks on allergia. Kuna allergiaid ei olnud, arvas Lidia, et äkki on kopsudes midagi. Ei olnud. Igaks juhuks pöördus Lidia veel paari arsti vastuvõtule. Viimaks, pärast nõupidamist perearstiga, jõudis Lidia kõrva-nina-kurguarsti vastuvõtule, kes diagnoosis talitlusliku häälepuude, mille raviks on hääleteraapia logopeedi juures. Kui Lidia oleks jõudnud kohe logopeedi vastuvõtule, oleks ta saanud oma murele lahenduse aastaid varem.

27-a Raini lugu: Rain on edukas ja hinnatud it-arendaja. Ta väldib inimestega suhtlemist, sest tal on väga tugev kogelus. Ta on proovinud mediteerimist ja massaaži ning käinud psühholoogi juures. Kogelus on aga järjest süvenenud. Rain kuulis juhuslikult, et kogeluse korral aitab sujuvaid kõnetehnikaid omandada logopeed.

Tihti arvatakse, et logopeed tegeleb ainult häälduse korrigeerimisega. Probleemide ampluaa, millega logopeedina igapäevaselt tegelen, on ääretu. Mõned näited: Parkinsoni tõvega keskealine proua, kelle hääl on haiguse tõttu nii värisev ja jõuetu, et lähedastel on raske teda kuulda — logopeedina saan aidata tal olla kuuldav ja mõistetav. 2-aastane kõnetu, kes ei suuda oma kõneliigutusti juhtida ega sõnu moodustada ning nii laps kui pere on sellest ääretult frustreeritud — logopeedina saan aidata leida alternatiivseid suhtlusviise ning toetada motoorika küpsemist, lisaks jõustada ema, kes on murest murtud ja tunneb end vanemana läbikukkununa. Tudeng, kes liiklusõnnetuse tagajärjel peab uuesti õppima hingama, neelama, oma häält ja kõnet kasutama, et õpingud lõpetada. Vanahärra, kes insuldi tagajärjel ei suuda enam lauseid moodustada; isa, kes kogeleb nii raskelt, et ei saa lapsele unejuttu lugeda; õpetaja, kelle hääl on nii kurnatud, et ta ei saa enam õpetajana töötada, autismiga poiss, kuulmislangusega poiss jne — igale probleemile koostan individuaalse raviplaani.

Vajadus logopeedide järele suureneb

Elanikkonna vananemise tõttu kasvab insuldi ja dementsuse kasvu tagajärjel suhtlemis- ja neelamisraskustega inimeste arv. Lisaks füüsilisele puudele kahjustub sageli kognitiivne võimekus, suhtlemine, neelamine. Nende hindamiseks ja ravimiseks on logopeed väljaõppinud spetsialist.

Suurbritannia epidemioloogiline uuring (2016) tõi välja, et 7,5% lastest esineb mingit tüüpi arenguline kõnepuue. Tegemist on varjatud puudega, mis mõjutab kirjaoskust, sõprussuhteid, emotsionaalset heaolu jne. Professionaalne abi, sh logopeediline sekkumine, võib muuta väga palju. Kasvutrendis on autismispektri häire (Euroopa elanikkonnas hetkel hinnanguliselt 0,6%, lähiaastatel 1-2%), mille puhul teadusuuringud toovad välja, et teraapia pakkumine võimalikult varases eas võib muuta autismihäire kulgu. On teada, et kaks esimest eluaastat on aju arengu seisukohast kriitiline periood, mistõttu on oluline, et kahtluse korral tuleks leida õige spetsialist ja tagada lapsest lähtuv sekkumine. Nii varajases eas sekkumise tulemuslikkuse võtmeks on lapsevanemad ja nende teadlikkus.

Kuidas logopeedi leida?

Kui mujal maailmas on logopeed valdavalt tervishoiutöötaja ning ravikindlustus maksab teenuse eest, siis Eestis on logopeed tugispetsialist, kes töötab kas meditsiini- või haridussüsteemis. Meditsiinis keskendub logopeed kahjustusele üldiselt, eesmärgiks on igapäevase toimetuleku parandamine, teraapias lähtutakse ravimeeskonna koostatud raviplaani eesmärkide täitmisest. Hariduses lähtub logopeed hariduslikust erivajadusest, teraapias keskendutakse õppekavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks vajalike oskuste kujundamisele.

Kuigi abivajaduse märkamisel oleks tõhus võimalikult kiire sekkumine, siis kahjuks jääb praegu sageli abivajaja „ootele“. Kas siis põhjuseks uskumus, et läheb ise üle või teadmatus, et on vaja sekkuda. Konsulteerimine ning hindamine ei kahjusta kuidagi abivajajat, kuid võib oluliselt leevendada erinevate seisundite kulgu.

Kokkuvõtteks

Inimese teekord meditsiinisüsteemis peaks olema loomulik ja sujuv. Selle poole püüdlevad meditsiinitöötajad ja tervishoiukorraldajad, sest kui inimene ei jõua oma tervisemurega õigel ajal õige spetsialistini, kaasnevad sellega nii asjatud kannatused ning mis kõige olulisem — ajaline kaotus ja probleemi süvenemine. Logopeedi eriala võimalused ei ole täna väga laialdaselt teada, mistõttu jõuavad inimesed meieni kas kaudselt teise spetsialisti soovitusel või ise, olles enne pikalt uurinud ja ega kulutanud otsides, kelle poole pöörduda. Näen lahendust peamiselt selles, et teadlikkus ja koostöö teiste erialadega suureneks ning tekiks koostöövõrgustik, mis aitab patsiendil orienteeruda.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid