Abielu lahutamine on Alyona koguduses vastuolus piibli põhimõtetega. Lahutuseni viis noore naise aga leitud hobi, millest sai kiiresti kirg.“Temale ei ­meeldinud, et ma olin leidnud endale kutsumuse, ta oleks soovinud, et mu ainus roll on kodus toimetamine,” jutustab naine, mis abielu karile viis. Lahutus oli aga selles usukogukonnas ennekuulmatu.

Kuna Alyona sõpruskond koosnes kogudusekaaslastest, sest suhtlemine inimestega n-ö väljaspoolt oli taunitav, ootas Alyonat pärast kogudusest väljaheitmist ka sõpruskonnast ilma­jäämine. “Ma jäingi korraga ilma kogu oma inimeste ringist. Korraga olin olukorras, kus tuttavad inimesed, kellega olime varem koos koguduses tegutsenud, ei öelnud mulle enam toidupoes teregi ning keerasid mind nähes pea ära.”


Hullem veel – ka Alyona vanemad mõistsid tütre vabaduspüüdluse niivõrd hukka, et...