Kõiki lähedasi suhteid saab hinnata samasugusel alusel. Hästitoimiva, usaldusliku suhte oluline tunnus on vastastikune häälestatus ja reageerivus: ma olen kohal sinu jaoks, kui sa seda vajad. Ma märkan sind, olen valmis sind toetama. Ja kuigi meie vahel on ühendav side, olen ma valmis sulle ruumi andma kohe, kui sa sellest märku annad. Mina ei ole sina – saan aru, et sa oled minust eraldi inimene sulle omaste soovide, tunnete ja valikutega.

Edasi lugemiseks: