Uuringu hüpotees oli tulemustele vastupidine. Arvati, et kanepi tarbimine muudab spermatosoidide kontsentratsiooni spermas väiksemaks. Seda olid tõestanud ka varasemad uuringud. Samas olid need varasemad uuringud väiksemahulised ja nendes kasutati teistsuguseid mudeleid või keskenduti hoopis meestele, kellel oli minevikus olnud narkootikumidega probleeme.

Hiljuti avaldatud uuringu tarvis kogusid teadlased aga 1143 spermaproovi 662 mehelt, kellest suurem osa olid valgenahalised ja kõrgharidusega. Meeste keskmine eluiga oli 36 eluaastat. Proove koguti vahemikus 2000-2017. Proovid pärines meestelt, kes olid külastanud Bostonis asuvat viljakusravi kliinikut, sest nende elukaaslane polnud mitme kuu vältel rasedaks jäänud.

Kõik mehed vastasid kanepitarbimist puudutavatele küsimustele ja umbes pooled uuringud osalenud meestest andsid ka vereproovi, et kliinik saaks uurida nende suguhormoonide taset. Umbes 55% meestest tunnistas, et nad on elu jooksul suitsetanud vähemalt üks-kaks kanepipläru, 44% meestest tunnistas, et on teinud seda hiljuti ja 11% väitsid end olevat regulaarsed kanepisuitsetajad.

Selgus, et elu jooksul kanepit suitsetanud meeste spermas oli 62,7 miljonit spermi milliliitri kohta. Nendel meestel, kes polnud aga kunagi kanepit teinud, aga 45,4 miljonit spermi milliliitri kohta. Mõlemat arvu peetakse tervislikuks tulemuseks.

Kusjuures Maailma Tervishoiuorganisatsiooni hinnangul on normaalne spermide kogus milliliitri kohta 15 miljonit. Lisaks ilmnes uuringus, et 5%-l meestest, kes olid elu jooksul teinud kanepit, oli spermide kontsentratsioon alla 15 miljoni. Samas 12% meestest, kes polnud kunagi kanepit teinud, jäi spermide kontsentratsioon latist madalamale.

Uuringu kaasautori dr. Jorge Chavarro sõnul kõneleb uuring sellest, et kanepi mõjust tervisele teatakse liiga vähe, et teha lõplikke järeldusi kanepi mõju kohta nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. “Me teame palju vähem, kui arvame,” sõnas dr. Chavarro väljaandele Health.

Samas tuleb uuringutulemustesse suhtuda ettevaatlikkusega, sest pole teada, millest selline tulemus tuli. Dr. Chavarro sõnul ei tingi rasestumist alati sperma kvaliteet. Doktor lisab, et uuringutulemusi ei tohiks tõlgendada nii, et kanepi tarbimine muudab mehe viljakamaks ja seeläbi aitab rasestumisele kaasa.

Uuringu autorid võtsid vaatluse alla ka meeste vanuse, rassi, kofeiini- ja alkoholitarbimise, kehamassiindeksi, tubaka, kokaiini ja teiste narkootikumide tarbimise. Samas nendivad teadlased, et on võimalik, et mingite mitte teadaolevate tegurite tõttu saadi sellised tulemused. Teadlaste sõnul on võimalik ka see, et osad mehed rääkisid oma kanepitarbimise väiksemaks.

Uus teooria kanepitarbimise kohta

Küll aga pakuvad uuringu autorid välja teooria, miks kanepitarbimine võib olla seotud suurema spermide kogusega. Nimelt mõjutab kanep endokannabinoidsüsteemi, mis mängib viljakuses rolli. On võimalik, et väikesed kanepikogused võimendavad sperma kvaliteeti, ent kui tarvitada kanepit regulaarselt ja suuremates kogustes, siis mõjub see jällegi halvasti.

Samas on tõenäoline, et mehed, kelle testosteroonitase on kõrgem, on uljamad proovima uusi asju, millega kaasnevad riskid — näiteks kanepipläru suitsetamine.

Uuringu autorid rõhutavad aga, et olenemata põhjusest, miks selline seos eksisteerib, on oluline uurida kanepi mõju ka edaspidi. Nimelt kasutab 16,5% Ameerika elanikkonnast kanepit ja on tõenäoline, et tulevikus muutub kanep legaalseks rohkemates USA osariikides. Lisaks on järjest populaarsemaks muutunud arvamus, et kanep polegi tervisele nii halb.

Mis puutub aga paarikestesse, kes soovivad last saada — viljakust ja rasedaks jäämist mõjutavad ka paljud muud asjad. Ära suitseta, ära tarbi alkoholi, võitle ülekaaluga ja ela üldiselt tervislikult.

Allikas: health.com