Teadlased leidsid uuringus, et rasvunud ja diabeeti põdevad hiired, kellele anti suukaudselt elenoolhapet, kaalusid juba nädala pärast märgatavalt vähem ja neil oli parem vere suhkrusisalduse regulatsioon võrreldes ravi algusega ja kontrollgrupi rasvunud hiirtega, kellele elenoolhapet ei antud.