Migreeni levikus ei ole maailma eri osades olulisi erinevusi. Näiteks ei esine kõrgmäestikus migreeni tavalisest enam, kuigi sealne õhurõhk on keskmisest palju madalam. Küll aga kinnitavad uuringud seda, et kui organism on harjunud pikema aja vältel mingi kindla õhurõhuga, siis selle muutumine võib vallandada peavalu.