Ühtlasi otsime uusi lahendusi, et veelgi enam inimesi sõeluuringutele jõuaks: mammograafiabussid, meeldetuletavad sms-sid, kodutestide tellimise võimalus. Samuti kutsuvad perearstid oma nimistu patsiente sõeluuringule ja täiendavalt toimuvad teadlikkuse tõstmiseks üleriiklikud kampaaniad. Kõige selle taustal on viimastel aastatel kõigis kolmes sõeluuringu grupis osalemismäärad kasvanud. Tervisekassa peab mõistlikuks, et uuringutel osalemine toimub vabatahtlikkuse alusel ja on inimestele tehtud võimalikult mugavaks – seeläbi saavutame parema tulemuse.