Haridus- ja noorteameti personalijuht Katrina Laurson-Suurna rõhutab, et organisatsiooni kõige väärtuslikum ressurss on töötajad, mistõttu on kõikide töötajate terviseteemad au sees. „Harno on pühendunud mitmekülgsete hüvede pakkumisele, mis võimaldavad töötajatel end täielikult teostada ning saavutada tasakaal töö- ja eraelu vahel,“ lisab ta.

Stebby on võimalus kõigile töötajatele

Üks olulisemaid tugitalasid Harno tervise- ja heaolustrateegias on Stebby teenuste kasutamine, mille on valinud üle 90% töötajatest. Stebby keskkond võimaldab töötajatel saada mitmesuguseid tervisehüvesid alates tervisekindlustusest kuni erinevate tervist edendavate teenusteni. Teenuste lai valik võimaldab igal töötajal leida endale sobiva viisi tervise hoidmiseks ja parandamiseks, et vastavalt vajadusele ning eluetapile panna ise kokku personaalne tervist toetav pakett.

Laurson-Suurna sõnul on Stebby teenuseid sel aastal kasutanud 359 harnokat, kellest üle saja on liitunud uue 360° Tervisekaitse pakettide lahendusega ehk tervisekindlustusega ning ülejäänud kasutavad Stebby võimalusi oma tervisliku eluviisi toetamiseks terviseteenuste, sportimisvõimaluste ja ürituste kaudu.

Stebby 360° Tervisekaitse pakub igas suuruses ettevõtetele tervisekindlustuse pakette, mida saab hallata üheskoos kompensatsiooniga Stebby keskkonnas. Selle eeliseks on pakettide erinevus, lihtne töötajate lisamine ja eemaldamine ning tervisetoetuse maksuvabastuse piirides püsimine. 

Stebby keskkonna kasutamine on Harno jaoks osutunud efektiivseks ja mugavaks lahenduseks, kuna võimaldab hõlpsasti hallata tervisekindlustust ning tervist edendavaid teenuseid. Lisaks aitab see tööandjal säästa aega ja ressurssi.

Hüvesid on erinevaid

Lisaks Stebbyle pakub Harno ka muid tervise- ja heaolu edendamise võimalusi. Näiteks korraldatakse regulaarselt tervisepäevi ja ühisüritusi, mis soodustavad meeskonnatööd ning kollektiivset aktiivsust. Töötajatel on võimalus osaleda nende enda loodud spordiklubi üritustel ja neid julgustatakse igapäevaelus tegema tervislikke valikuid.

„Selgelt vaimset ja füüsilist tervist silmas pidades pakume harnokatele Stebby kompensatsiooni või tervisekindlustust, kuid väärtustame Harnos füüsilist ning vaimset tervist, koosolemist ja isiklikku arengut. Näeme, et ka pere ja töö ei pea tingimata eraldi olema – pigem on need ühe mündi kaks poolt. Oleme hüved valinud neist neljast väärtuste plokist juhindudes,“ kirjeldab Laurson-Suurna Harno väärtusi just töötaja heaolu silmas pidades.

Töötajatele on samuti tagatud paindlik tööaeg ja hübriid- ning kaugtöö võimalus, nägemisteravust korrigeerivad vahendid ja hüvitatakse gripivaktsiini ning osaliselt psühholoogilise nõustamise kulud. Lisaks on töötajatele tagatud haigestumise teise ja kolmanda kalendripäeva hüvitamine ning kolm tasustatud tervisepäeva. „Kõigile doonoritele anname vereloovutamisel vaba päeva,“ lisab Laurson-Suurna. 

Selle kõige eesmärk on pakkuda kõigile töötajatele sarnaseid võimalusi, kuna paiknetakse 19 asukohas üle Eesti, kuid arsti ja muud terviseabi ning -edendust vajatakse igal pool samamoodi. 

Kollektiivi saab värskena hoida õhinapõhiselt

Kuidas pakkuda töötajatele universaalseid, aga samas vaheldusrikkaid võimalusi? Väga palju on võimalik teha õhinapõhiselt hea algatuse alusel. Ning tahe on olulisem kui rikkalikud ressursid. 

Laurson-Suurna sõnul on hea näide Harno Tallinna töötajate omaalgatuslik spordiklubi, mis on mõeldud nii teadliku liikumisega alustajatele kui ka kogenud hobisportlastele. Põhiliselt keskendutakse seal jooksmisele, aga ettevõtmise keskmes on ikkagi ühised treeningud. Tutvutakse uute spordialade või tehnikatega ja seatakse suuri eesmärke, näiteks ühine treenimine Tallinna Maratoni erinevateks distantsideks. Spordiklubi algataja rakendas oskuslikult oma töövälise hobi ja tõi seeläbi maja kokku.

Harno väärtustab hüvede nimekirjast kaugemale ka organisatsiooni head sisekliimat ja juhtimiskultuuri, millega tehakse igapäevaselt tööd. „Vaimse tervise tasakaal saab alguse sellest, kui hästi ja oodatuna end kollektiivis tunneme. Kas hommikul tööle tulles silmad säravad, sest saan ägedate kolleegidega kohtuda ja missiooniga tööd teha, või mitte?” kirjeldab Laurson-Suurna.

Terve ja tervisliku töötaja jaoks saaks lisakäike teha nii riik kui ka tööandjad

Tulevikus näeb Harno kahte tööliini. Esiteks riiklikult rohkem töötajate tervise toetamiseks maksuvabastusi luues ning teiseks usalduslikku töökliimat ja tööandjana oma inimestele rohkem vabadusi andes.

Laurson-Suurna sõnul looks riiklikult teatud teenuste tagasi maksuvabaks muutmine kitsama eelarvega toimetavates organisatsioonides kindlasti paremaid võimalusi ning tõstaks ka nende töötajate rahulolu, kellel just mõne kindla hüve vastu huvi on. „Näiteks massaažiteenust saab Harno hüvitada vaid neile, kellele töötervishoiuarst massaaži näidustanud on. Lähtume siin maksu- ja tolliameti maksuvabadest tervise edendamise nõuetest. Sama näeme ka vaimse tervise toetamisel. Meie kodune elu mõjutab töist väga palju: teame ilmselt paljud omast käest, kui keeruline on keskenduda, kui lähedaste suhetega mure on. Samas kehtib maksusoodustus vaid kliinilisele psühholoogile individuaalse nõustamise puhul. Siin oleks palju abi kasutusvõimaluste laiendamisest, et soodustus hõlmaks ka pere- ja paariteraapiat,“ pakub Laurson-Suurna ühe lahendusena välja.  

Kõik tööandjad võiksid rohkem panustada kollektiivsesse sportimisse ja terviseedendusse, luues näiteks erinevaid spordiklubisid-meeskondi ja korraldades rühmatreeninguid kontoris kohapeal. „See on töötajatele mugav ja hoiab kõvasti aega kokku, sest ei pea eraldi kuhugi sõitma, kuid samas peab silmas pidama, et kõigi inimeste jaoks ei pruugi sportimine olla esimene terviseedenduse meede ja oluline on hoida ampluaad laiemana,” rõhutab ta. 

Palju saab ära teha ilma suurte rahaliste investeeringuteta, nagu näiteks teadlikkust tõstvate seminaride korraldamine ja selle baasilt organisatsiooni sees mängude, võistluste ning teiste tegevuste elluviimine. Lähtutakse põhimõttest, et tööandja väärtuspakkumine peab olema personaalne ja igaüks leiaks sealt endale sobivaid elemente. Eesmärk peaks olema kergesti integreeritavate vormide leidmine, mis edendavad liikumist, tervist ja üldist heaolu. 

Harno jätkab oma pühendumist töötajate heaolu ja tervise edendamisele ning on avatud uutele võimalustele ja ideedele selles valdkonnas. Just nii saavad nad pakkuda parimat teenust oma klientidele ja sihtrühmadele. 

Kui oled samuti huvitatud Stebby lahendusest kogu kollektiivile ja uudsest 360° Tervisekaitse tervisekindlustuse haldamise võimalusest, siis loe lisa business.stebby.eu

Jaga
Kommentaarid