Lisaks uurisime lugejate arvamust, kas kellakeeramise võiks üldse ära lõpetada. 86% vastanutest (2189 häält) oli selle poolt ja kõigest 10% (263 häält) vastu. 4% vastanutest (95 häält) ütles, et neil pole selle kohta arvamust.