Kliinilise psühholoogi Dagmar Ainsoo sõnul ei saa loomade kallal vägivallatsemist omistada ühele konkreetsele põhjusele. Julma käitumist võivad esile kutsuda nii erinevad sisemised kui välised tegurid.

„Selliste tegude taga võib olla mõni psüühikahäire, näiteks isiksushäire või intellektipuue,“ selgitas Ainsoo. Samuti võivad loomapiinamise taga peituda erinevad mõjutused ühiskonna ja perekonna tasandil. „Vägivaldne käitumine võib tuleneda ka kultuurilistest või usulisest tõekspidamistest, kodusest kasvatusest ja eeskujust, traumaatilistest kogemustest ja sõltuvusainete tarvitamisest...

Sellest, mida tuleks ette võtta vägivallale kalduva lapse või noorukiga, loe lähemalt artiklist.