Naised muretsevad väga palju või palju stressi ja ülekoormuse (68%), kasvajate (63%) ja ülekaalu (60%) pärast. ​Terviseprobleemidest ei muretseta üldse või muretsetakse vähe alakaalu (76%), suguhaiguste (56%), alkoholismi/sõltuvushäirete tekkimise (57%) ja rasedusega seotud murede (57%) pärast.

Stressi ja ülekoormuse pärast muretsevad nooremad naised

„Kuigi mõlemast uuringust ilmnes, et nii mehed kui naised muretsevad stressi ja kasvajate pärast, näitas sel kevadel naiste seas läbi viidud uuring, et naised muretsevad nii stressi, kasvajate kui ülekaalu pärast ligi 40 protsenti enam kui mehed. Kusjuures ülekaalu pärast muretsetakse võrdselt kõikides vanuserühmades, kasvajate pärast muretsevad naised vanuses 30-60+ ning stressi ja ülekoormuse pärast tunnevad valdavalt muret nooremad naised,“ nentis dr Raave-Sepp.

Naistekuu raames uuriti ka, kuidas naised tajuvad naiselik olemist ja ning kuidas on naiselikkus tervisega seotud. 2/3 naistest leidsid, et ootused naiselikkusele on ühiskonnas...

Loe edasi juba artiklist.