Varasematest uuringutest on leitud, et homofoobia tagamaad on keerulised. Üheks küllaltki populaarseks selgituseks on teadlased pakkunud, et mõned häälekamad homofoobid üritavad avaliku viha ja negatiivse suhtumise abil varjata oma isiklikke homoseksuaalseid kalduvusi. Samuti on uuringud tuvastanud, et homofoobia põhjused peituvad ühiskondlikus ja kultuurilises vastandumises, milles on oma osa religioonil, soorollidel, konservatiivsetel vaadetel ja tundlikkusel erinevatele ärritavatele faktoritele.

Hiljutisest Itaalia teadlaste läbi viidud uuringust on aga selgunud ka seos inimese vaimse tervise, isiksusomaduste ja vaadete vahel. Uuringus osales 551 tudengit vanuses 18-30 ning uuringu käigus paluti neil hinnata muuhulgas väiteid „homoseksuaalid teevad mind ärevaks“, „arvan, et homoseksuaalse sättumusega inimesed ei peaks töötama lastega“, „ma kiusan ja narrin homoseksuaalseid inimesi“ ja „mind ei huvita minu sõprade seksuaalne orientatsioon“...

Uuringu tulemuste kohta loe lähemalt artiklist.