Patsienditestamendist võivad olla huvitatud igas vanuses inimesed, nii haiged kui terved. „Me kõik võime sattuda haiguse või õnnetuse tagajärjel olukorda, kus me ei suuda oma ravialaseid soove enam avaldada. Kuigi sel juhul proovivad arstid selgitada patsiendi soove välja tema lähedaste abil, ei pruugi ka lähedased patsiendi tegelikke soove teada või avaldavad hoopis iseenda soove,“ leiab advokaat. Lähedased võivad arvata, et patsient soovib elu säilitavat ravi, kuid alati ei pruugi see nii olla. Näiteks mõni inimene ei soovi halvast tervisest tulenevaid kannatusi ning eelistaks ravist loobuda ja pigem surra.