Margit Pugal

Uuri tööandjalt haiguspäevade hüvitamise kohta

Pugal rõhutab, et kuigi paljud tööandjad on naasnud vana korra juurde, on siiski omajagu neid, kes hüvitavad töötajatele haiguspäevi juba varem. Tema sõnul võivad tööandjad suhtuda haiguslehe võtmisesse ja haigusega koju jäämisesse väga erinevalt, mistõttu peaks töötaja juba tööle asudes uurima, kuidas haigusnähtude ilmnemisel käituda ja millised kokkulepped organisatsioonis kehtivad seoses haiguspäevade hüvitamisega. „On tööandjaid, kes võimaldavad kergemate haigusnähtude puhul töötajal jääda koju haiguslehte võtmata, kui töötaja tunneb, et suudab kodukontoris oma tööülesandeid täita. On tööandjaid, kes hüvitavad haiguspäevasid juba esimesest või teisest päevast.“

Haiguslehe võtmine on sesoonne, kuid sõltub ka töö iseloomust

SEB statistikale tuginedes märgib Pugal, et haiguslehtede võtmine sõltub suuresti aastaaegadest. „Statistika näitab, et soojematel kuudel (juunist septembrini) on alati vähem haigestumisi ning nii oli see isegi ka koroonaajal. Seevastu oli mullu novembris ja detsembris näha tavapärast haiguslehtede kasutamise kasvu võrreldes suve- ja sügiskuudega.“

Pugal lisab, et samas sõltub haiguslehe võtmine ka töö iseloomust. Tema sõnul saavad näiteks kontoritöötajad kergemate haigustunnustega või lähikontaktsetena jätkata tööd kodukontorist ning haigusleht võetakse siis, kui tervis on tõesti kehv. Samas on see keerulisem ametikohtadel, mis on seotud klientide teenindamisega või millel kodukontoris töötamise võimalus erinevatel muudel põhjustel puudub.

Nõuanded töötajale:

  1. Uuri, kuidas käituda haigustunnuste ilmnemisel. Kas kergemate haigustunnustega või lähikontaktsena on võimalus jätkata tööd kodukontoris?

  2. Uuri, kas haigusega tuleb alati võtta haigusleht. Kas kergema haigusega on esialgu võimalik koju jääda ka ilma haiguslehte võtmata?

  3. Uuri, mitmendast päevast hüvitab tööandja haiguslehel olemise. Kas on olemas kokkulepitud põhimõtted haiguspäevade hüvitamise osas?

  4. Uuri, kelle ülesanne on leida asendaja. Haiguslehel olles ei peaks töötaja oma tööülesannete või asendaja leidmise pärast muret tundma. Kas selle eest vastutab ikka tööandja?