Mõneti võiks e-sigareti kasutamist pidada sarnaseks ka apteegis müügil olevate nikotiini suuõõnespreide kasutamisega. Suitsetamist ja e-sigareti kasutamist võrreldes on Ühendkuningriigi teadlased ja arstid teinud kindlaks, et võrreldes suitsetamisega on e-sigareti kasutamine vähemalt 95% vähem kahjulik.

E-sigareti joonis

Inglismaa eesrindlik suhtumine e-sigarettidesse on kindlasti ka põhjus, miks juba 2013. aastast on e-sigaretid olnud seal kõige kasutatavamad suitsetamisest loobumise vahendid. Inglismaa Terviseameti andmetel on e-sigaretid aidanud aastate jooksul suitsuvabaks saada miljonitel suitsetajatel. 2020. aastal läbi viidud Eurobaromeetri uuringu järgi kasutas 12% Euroopa suitsetamisest loobujatest just e-sigaretti, et saada suitsuvabaks. Eestis kasutas uuringu järgi e-sigaretti 7% suitsetamisest loobujatest.

Saksamaa tervishoiuministeeriumi andmetel on sealne keskmine e-sigareti kasutaja 40,7 aastat vana, ta võttis e-sigareti abil suitsetamisest loobumise ette 38,6-aastaselt ning on e-sigaretti kasutanud kaks aastat. Saksamaa e-sigareti kasutajatest 80% on mehed ja 20% naised.

Sarnane on seis ka Prantsusmaal, kus valdav osa e-sigareti kasutajatest on endised suitsetajad või alles võtnud ette teekonna suitsetamisest loobumiseks. Hiljuti Prantsusmaa e-sigareti kasutajate hulgas läbi viidud uuringu järgi moodustavad e-sigareti kasutajatest suurima osa 35–49-aastased. 60% e-sigareti kasutajatest on mehed ja 40% naised.

Kuidas valida õige e-sigaret, mis aitaks suitsetamisest loobuda?

Suitsetamisest loobumise nõustajatelt ja perearstidelt küsitakse sageli e-sigarettide abil suitsetamisest loobumise kohta.

Mõne aasta eest koostas Inglismaa riiklik suitsetamisest loobumise nõustamise ja koolituse keskus juhendi „E-sigareti abil suitsetamisest loobumine“. Selle eestikeelne versioon on olnud kättesaadav ka meie perearstidele ja teistele huvilistele aadressil e-sigaretid.nna.ee/. Endistelt suitsetajatelt saadud tagasiside järgi võib arvata, et vähemasti osal perearstidel oli võimalus juhendiga tutvuda ja nad olid toeks inimestele, kes soovisid suitsetamist maha jätta e-sigareti abil.

Tänavu novembris ilmus juhendi uuendatud ja veelgi põhjalikum versioon, et anda kõige ajakohasem info e-sigarettidest tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna ekspertidele.

Juhendi järgi sobivad esmaseks proovimiseks ühekordsed või väiksemad korduvkasutatavad seadmed – need võimaldavad tunnetada, kas e-sigaret sobib või mitte. Kui e-sigareti proovimine jäi aastate taha, tasub suitsetamisest loobumise nimel uuesti proovida. Vahepeal on seadmed oluliselt arenenud ja nende hulgas võib leiduda sobilik, mis seekord aitab suitsetamist maha jätta. Nõuandeid sobiva seadme valikuks saab küsida nii sõbralt, kes on juba e-sigareti abil suitsetamisest loobunud, kui ka e-sigareti kaupluse spetsialistilt.

Mida e-vedelike juures silmas pidada?

E-vedelike osas ütleb juhend, et nende juures tuleb jälgida, kui palju on neis nikotiini. Sagedasel suitsetajal tasub esmalt proovida suurema nikotiinisisaldusega e-vedelikke. Kui aga igapäevane sigarettide kogus on väike, tuleks valida väiksema nikotiinisisaldusega versioon. Oluline on, et pärast e-sigareti kasutamist kaoks ära või väheneks tugevalt soov teha suitsu.

Samaaegne suitsetamine ja e-sigareti kasutamine

Tavalise sigareti ja e-sigareti samaaegne kasutamine ei ole soovitatav, sest see ei anna tervist vähem kahjustavat efekti. Seetõttu soovitatakse juhendi järgi suitsetajatel e-sigaretile üle minnes loobuda võimalikult kiiresti täielikult tavaliste sigarettide suitsetamisest, et vähendada riski oma tervisele. Need, kellel ei õnnestu kohe tavalistest sigarettidest loobuda, peaksid suitsetatavaid koguseid aja jooksul järk-järgult vähendama ja lõpuks kindlasti täielikult e-sigareti kasutamisele üle minema.

Üha väiksema nikotiinisisaldusega e-vedelike kasutamine

Olles e-sigareti abil täielikult sigarettide suitsetamisest loobunud, võib hakata vähendama nikotiinisisaldust e-sigareti vedelikus. Selle juures on aga oluline jälgida, et e-vedeliku tarbimise kogused ei suureneks, sest sellisel juhul jääb tarbitav nikotiinikogus samaks. Nikotiinikogust tuleks järjest vähendada, kuni jõutakse nikotiinivabade e-vedelikeni. Olles jõudnud nikotiinivabade e-vedelike kasutamiseni, on ka e-sigaretist loobumine lihtsam. Suurbritannias on rohkem kui miljon inimest, kes on e-sigareti abil jätnud suitsetamise ja seejärel loobunud ka e-sigaretist.

Loobudes suitsetamisest, säästad nii enda kui ka oma lähedaste tervist.

Eesti suitsetamisest loobumise juhendid ei käsitle e-sigareti abil suitsetamisest loobumist. Inglismaa riikliku tervishoiu ja hoolduse tipptaseme instituut (National Institute for Health and Care Excellence, lühendatult NICE) lisas tervishoiutöötajatele mõeldud suitsetamisest loobumise nõustamise juhendisse peatüki e-sigareti abil suitsetamisest loobumisest 2021. aasta lõpus. Selle juhendi varasemat versiooni, kus e-sigarette veel ei käsitletud, kasutati Eesti riikliku suitsetamisest loobumise juhendi koostamisel. Eestisse jõuavadki erinevad käsitlused tavaliselt pika viiteajaga. Kui umbes viie aasta pärast Eesti juhendit uuendama hakatakse, võib loota, et ka e-sigareti abil suitsetamisest loobumine saab selles oma peatüki.

Teavituskampaaniat viib läbi MTÜ NNA Suitsuvaba Eesti.

Jaga
Kommentaarid