Küberpsühholoog on täitsa uue aja amet. Mida küberpsühholoog teeb?

Küberpsühholoog tegeleb inimeste käitumise ja vaimse tervise uurimisega digitaalses keskkonnas. See on laiem valdkond, mis hõlmab erinevaid teemasid. Mina olen põhiliselt uurinud nutiseadmete ja sotsiaalmeedia kasutamise seoseid vaimse tervise ja õppimisega.

Teie spetsiifilisem huviobjekt on n-ö nutisõltuvus. Kas küberpsühholoogias võib veel välja tuua mõne eriti aktuaalse uurimisteema?

Jah, neid teemasid on palju. Nagu mainitud, küberpsühholoogia on üsna lai valdkond, ja „nutisõltuvus“ – kasutame siin sellist terminit – on ainult üks neist. Aktuaalseid teemasid on veel, näiteks...

Loe edasi juba artiklist ja saad teada, millistele üllatavatele järeldustele on jõudnud nutisõltuvust uurivad teadlased. Asi ei pruugigi olla nii halb nagu varem arvati.