„Ka otse meditsiinilaborisse tervisekontrolli pöörduvatelt inimestelt kuuleme sageli soovi end vähkkasvajate suhtes testida. Kuigi vereanalüüse, mida seostatakse erinevate vähkkasvajate esinemisega on mitmed, on enamik neist mittespetsiifilised. See tähendab, et ühe analüüsi tulemus ei pruugi ammendavat vastust anda, vaid võib vajada kordus- või täiendavaid uuringuid ning spetsialisti nõustamist,“ selgitas Ratnik, miks enamik vähimarkereid on kättesaadavad vaid arsti suunamisel.

SYNLAB Eesti arendusjuht Kaspar Ratnik

Selleks, et oma tervise eest hoolt kanda on esimeseks sammuks vähi teket soodustavate tegurite vältimine ja riiklikel sõeluuringutel osalemine. „Juba tekkinud terviseprobleemide korral tuleks alustada perearsti vastuvõtust. Täiendava võimalusena kõigele eelnevale, saab vere- või süljeproovi abil mitmete vähivormide geneetilist riski ehk selle vähivormi tekke tõenäosust hinnata,“ sõnas Ratnik.

Kuidas vähk tekib?

Vähktõvele on iseloomulik kasvajaliste rakkude kontrollimatu paljunemine ja levik organismis. Tervislikult toimivates kudedes ja organites jagunevad rakud reguleeritud viisil - vanad või kahjustunud rakud asendatakse uutega, kuid kasvajate puhul on rakkude paljunemise protsess häiritud ning organism ei ole võimeline seda peatama.

dr Peeter Padrik selgitab: „Vähi näol ei ole tegemist ühe haigusega, see võib areneda organismi erinevatest rakkudest, olles seega isemoodi haigused.“

Sagedasti esineb nii eesnäärme- kui rinnavähki

Meeste kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja on eesnäärmevähk ning naistel rinnavähk. Eestis haigestub igal aastal eesnäärmevähki enam kui 1100 meest. Ehkki eesnäärmevähk on tavapäraselt vanemaealiste haigus, saavad selle diagnoosi ka nooremad, 40. eluaastates, mehed. Neil areneb vähk üldjuhul kiiremini ning haiguse prognoos on seetõttu halvem.

Ka melanoomi avastatakse aina sagedamini. Eestis diagnoositakse aastas 200–250 uut melanoomi juhtu. Seda ka noorematel inimestel – Eesti vähiregistris leiab haigusjuhte 15–34aastaste inimeste vanusegrupis. Võrreldes Skandinaavia riikidega on Eestis melanoomi õigeaegse avastamise näitajad halvemad, mis kajastub ka surmanumbrites. Melanoomi mõju saab parema ennetuse ja õigeaegse avastamisega vähendada.

„Pahaloomulist rinnakasvajat diagnoositakse Eestis igal aastal ligikaudu 800 naisel. Neist ligikaudu pooltel pole haigus kahjuks avastamise hetkel enam varases staadiumis. Levinud haiguse korral on ravi efektiivsus aga madalam,“ jagas onkoloog ja Antegenes asutaja dr Peeter Padrik kurba statistikat ning kutsus samuti kõiki üles sõeluuringutes osalema. Tervise arengu instituudi andmetel osales rinnavähi sõeluuringus eelmisel aastal 63.6% kutsututest ning jämesoolevähi sõeluuringus veidi üle poole uuringule kutsutud meestest ja naistest.

Väga oluline probleem on Eestis jämesoolevähk, mis on esimese kolme tõsise vähipaikme hulgas nii naistel kui ka meestel. Jämesoolevähi õigeaegse avastamise näitajad on Eestis madalad, kuigi tõhusad võimalused on selleks olemas. „Minu hinnangul rakendatakse jämesoolevähi ennetust praegu ebapiisavalt,“ nentis arst.

40% pahaloomulistest kasvajatest on välditavad, sest nende peamised põhjused on suitsetamine, alkohol, ülekaal, vähene liikumine ja liigne päevitamine.

Vähki põhjustab nii geneetika kui ebatervislik elustiil

Vähki haigestumisel on erinevad põhjused. „Peamisteks põhjusteks on geneetiline eelsoodumus, ebatervislik elustiil, aga ka paraku juhuslikud vead DNAs rakkude paljunemisel. Uuringud näitavad, et ligi 40% pahaloomulistest kasvajatest on välditavad, sest nende peamised põhjused on suitsetamine, alkohol, ülekaal, vähene liikumine ja liigne päevitamine - mis on aga teadagi meie enda kontrollida,“ tõi dr Padrik välja.

Ta selgitas, et tugevaim iseseisev riskifaktor paljude kasvajate tekkeks on tegelikult geneetiline eelsoodumus, mis on rohkem seotud just näiteks rinnavähi ja eesnäärmevähi tekkega. Neid geneetilisi riske teades on võimalik kasvajate mõju oluliselt vähendada. „Kuigi oma kaasasündinud geneetilist informatsiooni ei saa inimene ise muuta, saab tänapäeval geneetilist riski vähki haigestumisel hinnata geeniuuringutega,“ ütles arst. Vähi varajase avastamise ja efektiivse ravi üheks eelduseks ongi teada oma kaasasündinud geneetilisi riske.

Vähirisk võib olla kõrge ka nendel, kelle peres pole vähki esinenud

Inimese personaalne vähirisk võib dr Padriku sõnul olla siiski kõrge ka olenemata sellest, kas peres on esinenud pahaloomulisi kasvajaid või mitte. Geneetilised uuringud võimaldavad individuaalselt hinnata erinevaid terviseriske ja selle kaudu ennetada enamlevinud haigusi, sealhulgas teatud vähivorme ning määrata igale inimesele tema jaoks õigeaegsem ennetus.

Geneetilise riski hindamiseks vähki haigestumise osas kasutatakse uuena polügeense riskiskoori (PRS) tehnoloogiat, mis põhineb teadmistel paljude geenivariantide kogumõjust haiguste tekkele. Samuti on juhtudel, kus ühes perekonnas on mitmeid samaliigilisi kasvajaid, vajalik üksikute geenimuutuste testimine. Kõrgenenud riski korral on vajalik alustada kontrolluuringuid varem või teha seda tihedamini. Näiteks naistel mammograafiaid või meestel varem ja sagedamini eesnäärme analüüse. Kõikide jaoks alates 40. eluaastatest on aga oluline täpsem info jämesoolevähi kontrolluuringute kohta,“ selgitas onkoloog uuringuid.

Dr Padriku sõnul on praegu lisaks rinnavähi geneetilisele riskile võimalik määrata ka eesnäärme-, jämesoolevähi ning melanoomi polügeenset riski nendesse vähitüüpidesse haigestumiseks. „Lisaks annab uuring vastuse, milline on inimese geneetiline risk vähitüüpi haigestumiseks võrreldes ülejäänud populatsiooniga ning milline on haigestumise tõenäosus kümne aasta jooksul,“ selgitab onkoloog. Ta pani kõigile südamele oma tervise eest hoolt kanda, et vähk õigeaegselt avastada. Kõrgenenud riski korral jagatakse kohe ka soovitusi, mis intervalliga tuleks teostada järgmised jätku-uuringud.

Vähi geneetilise riski hindamine on midagi, mida saab Ratniku sõnul soovitada laborisse pöörduvatele inimestele, kelle perekonnas kas on vähkkasvajad esinenud või kellel päriliku soodumuse osas vihjeid ei ole, kuid sooviksid seda siiski teada. Kõrge riski tulemus võib olla tõuge oma elustiili ja tervisekäitumise muutmiseks, kuid ka madala riski korral on terviseteadlik elustiil kauem tervena elatud elu aluseks.