Bioloogilise vanuse erinemist tegelikust ehk kronoloogilisest saab hinnata, jälgides DNA metülatsiooni – geenide avaldumisega seotud protsessi. Katsetest hiirtega, kui ühendatakse noore ja vana hiire vereringe, on näha, et noor hiir muutub vanemaks ja vana hiir nooremaks. Kui vereringed uuesti eraldatakse ja noorel hiirel vana veri eemaldatakse, taastub noore hiire endine bioloogiline vanus.

Teadlased uurisid ka erakorralisele puusaoperatsioonile tulnud vanemate inimeste vereproove – enne lõikust, järgmisel hommikul ja pärast taastumist. Analüüsid näitasid, et vanusemarkereid lisandus märkimisväärselt ja kiiresti, vähem kui 24 tunni jooksul, bioloogiline vanus taastus aga endiseks 4–7 päeva pärast operatsiooni.

Üldiselt pöördubki selline vananemisprotsess inimestel pärast stressori eemaldamist tagasi. Mõnel toimub see täielikult, mõnel aga vaid osaliselt ja teistel üldse mitte. Kui uuriti raskest COVIDist paranenuid, ilmnes, et naistel toimus seesama protsess edukamalt kui meestel. Põhjust ei osata veel öelda.

Allikas: WebMD