Argipäevaste tegemiste foonil me väärtustest pigem ei kõnele. Ent need on alati vääramatult meiega, nendest annab märku kõik öeldu ja ütlemata jäänu, tehtu ja tegemata jäänu. Meie väärtused on peidus meie käitumise, suhtumiste, hoiakute ja tegude all.

Inimese väärtuste kompass raalib katkematult, päevast päeva hea ja halva, sobiva ja sobimatu, õige ja vale vahel. Lapsed seavad oma tulevast väärtuste kompassi vanemate käitumist jälgides. Loeng aususe, viisakuse ja tervisliku eluviisi tähtsusest jookseb mööda külgi maha, kui vanemate või teiste täiskasvanute igapäevakäitumine samu väärtusi läbivalt ei kinnita.

Väärtuskonflikt on üks tõsisemaid konflikte kõige laiemas mõttes...

Loe edasi juba mahukast artiklist Meelike Saarna arutlust väärtuste kokkupõrke eri vormidest ja tõsidusastmetest inimsuhetes.