Uppudes toidulisandite tohuvabohusse ja alludes nende kõike lubavate toimetega kommertstekstide survele, oled tegelikult kaitsetu ning manipuleeritav. Nii ostadki mingeid toidulisandeid, kuna mõni rohketest lubadustest kõnetab sind, usud, et sinu probleem lahendub. Väga tihti osutub see vaid aja ja raha asjatuks kulutamiseks. Sinuga manipuleeritakse ka teisiti, sest mõni "haritud isik" saadab sinu ajju lajatusi kõigi toidulisandite pihta. Harimatus on alati teistele ohtlik, olgu uhke silt rinnal või kabinetiuksel.

Ära ole edaspidi kaitsetu ja manipuleeritav

Selgitagem olukorda! EL-is kehtivad toidulisanditele küll teatud üldreeglid (etiketi vormistusele, tootes ei tohi olla EL-is keelatud komponente), mida järgiv tootja või müüja saab toote registreerida ja kommertslike lubaduste saatel sulle maha müüa. Kõik oleks justkui korras, aga see pole ju nii! Oled tegelikult kaitsetu ja kergesti manipuleeritav, meelevaldsete ja tõestuseta sõnumite haardes. Nii vajalikku kindlustunnet kui ka teaduspõhist kliiniliste uuringutega toetatud süsteemset abi saab sulle pakkuda vaid see, et iga konkreetne toode, mida sa ostaksid, peaks kuuluma tervissoodsate maailma tipp-preparaatide hulka (loe, mida tipp-preparaadid täpsemalt tähendavad, siit).

Iga konkreetne preparaat peab vastama sisulistele nõuetele

Selgitagem seda ka alljärgnevalt! Kas konkreetse preparaadiga on tehtud kliinilisi uuringuid, mis on publitseeritud rahvusvahelistes teadusajakirjades?

Võtame kurkumiini näite! Kurkumiini tuntakse hästi, kuid selle lubatavat tervisemõju tõestab vaid see, kui antud kurkumiinipreparaadiga on tehtud ja rahvusvaheliselt avaldatud kliinilisi uuringuid. Kas sellel preparaadil või toimeainel või selle saamistehnoloogial on patent, kas see on võitnud rahvusvahelisi konkursse, kas seda on tootnud riiklikult tunnustatud ja evalveeritud teadustootjad? Kas toote koostis on optimaalne tagamaks alati kolme olulist asja: ülihea imendumine, tervissoodsaks toimeks vajaliku taseme tekitamine ja piisav püsimine organismis ning kasutamise ohutus?

Premio

Sisulisi nõudeid on loomulikult veel, aga piirdugem siinkohal selgitusega: vaid innovatiivsed teaduspõhised maailma tipp-preparaadid vastavad kõigile võtmenõuetele, teised toodetud/müüdavad toidulisandid mitte. Seda asjaolu varjatakse võtmenõuetele mittevastavate toidulisandite puhul kommertslike sõnumite ja toimete pikkade loeteludega, milleks need tooted kõik justkui sulle sobilikud on. See on tegelikkuses prügi silma ajamine, manipuleerimine.

PREMIO kontseptsioon on sulle abiks ja sinu tervise hüvanguks

PREMIO kontseptsioon on uudne, ainulaadne ja teaduspõhine. PREMIO sündis soovist võimaldada inimestel tutvuda maailma absoluutsesse tippu kuuluvate teaduspõhiste preparaatidega ja neid selles valdkonnas harida. PREMIO kontseptsiooni fookuses pole äri, vaid meie missioon on pakkuda tarbijatele tõestatud toimetega tipp-preparaatide ostmiseks mugavat, informatiivset ja turvalist keskkonda ning aidata ka populariseerida seda osa tippteadusest, mis tegeleb selliste tipp-preparaatide teaduspõhise arendamise ja uuringutega.

Teeme koostööd maailma juhtivate biotehnoloogia teadus-ettevõtetega, kes on aastakümneid panustanud ning pühendunud erinevatele uurimissuundadele, olgu selleks siis tervisliku vananemise toetamine või vaimse tervise probleemide leevendamine.

Millistel toodetel on üldse võimalus pääseda PREMIO portfelli?

PREMIO portfell ei paisu iialgi suureks. PREMIO nime vääriliste toodete süsteemset ja ranget valikut juhib sõltumatu ning kompetentne teaduskomitee. Kõik PREMIO kaubamärki kandvad tooted toetuvad PREMIO kontseptsiooni kolmele vankumatule alustalale ja need on heaks kiitnud teaduskomitee põhjaliku süsteemse analüüsi alusel. Need on tarbija jaoks teadustootjate loodud tipp-preparaadid, kuna vastavad meie kontseptsiooni kõikidele kohustuslikele võtme-nõuetele. Lisaks peavad PREMIO portfellis olevate toodete teadustootjad olema valmis vastama meie meeskonna kõikidele teadus-praktilistele küsimustele portfelli võtmise hetkel ja ka edaspidi.

Meie missioon on pakkuda turvalist ja mugavat e-keskkonda maailma tipp-preparaatide soetamiseks – PREMIOstore'i e-kaubamajas on kogu kaup suurepärase hinna ja tippkvaliteedi suhtega. PREMIO tipp-preparaate soetades soovitame alati ka põhjalikult tutvuda iga toote juures esitatud informatsiooniga, mis on koostatud eesmärgiga sind maksimaalselt abistada sobiva sisulise valiku tegemisel.

Et võimalikult tervena elatud aastaid oleks rohkem!

Sinu PREMIO

Lõpetame professor Mihkel Zilmeri motoga "Targemaks ning seeläbi võrdsemaks ja tasakaalustatumaks muudab inimesi nende süsteemne harimine".

Jaga
Kommentaarid