Bioloogilise vanuse erinemist tegelikust ehk kronoloogilisest saab hinnata, jälgides DNA metülatsiooni – geenide avaldumisega seotud protsessi. Katsetest hiirtega, kui ühendatakse noore ja vana hiire vereringe, on näha, et noor hiir muutub vanemaks ja vana hiir nooremaks. Kui vereringed uuesti eraldatakse ja noorel hiirel vana veri eemaldatakse, taastub noore hiire endine bioloogiline vanus.

Jaga
Kommentaarid