Vastuseid kuuled erinevatele küsimustele:

Noorte vaimsele tervisele tuleb rohkem tähelepanu pöörata.

· Millised mured ja väljakutsed on meie lastel ning noortel?

· Kuidas saame meie, täiskasvanud, lapsevanemad oma noori toetada?

· Kui oluline roll on täiskasvanul vaimse tervise turvalisel hoidmisel?

· Miks on julgus märgata ja abi küsida ning abi pakkuda niivõrd määrava tähtsusega?

· Miks kasutame stereotüüpe nagu „pubekas“ või miks vaimse tervise väljakutsete osas abi otsimine on tabu?

Jaga
Kommentaarid