„Iga neljas kaotatud elu ELis on seotud vähiga. Vähktõve varajasema avastamisega saab seda muuta, aga selleks on vaja, et inimesed osaleksid sõeluuringutel,“ ütles Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela. „Maailmas on palju asju, mida ei saa mõjutada ega kontrollida. Vähi sõeluuringul osalemine annab võimaluse kontrollida kõige tähtsamat – oma tervist. Vähki on võimalik ennetada ja ka edukalt ravida, kui see avastatakse varakult. Kui saad kutse, siis võta hetk enda ja oma tervise jaoks ning pane aeg kirja sõeluuringule!“ lausus Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna.

• 2020. aastal diagnoositi Euroopa Liidus vähk hinnanguliselt 2,7 miljonil inimesel ja rohkem kui 1,3 miljonit inimest kaotas haiguse tõttu elu.

• Varakult avastatud vähk on ravitav. Sõeluuringud võimaldavad vähki ennetada ja avastada varajases staadiumis, mis suurendab ravivõimalusi, päästab elusid ja parandab elukvaliteeti.

• Eestis viiakse läbi riiklikke rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringuprogramme. Rohkem infot leiab Tervisekassa sõeluuringute veebilehelt.

Kes on kutsutud uuringutele 2023. aastal

Rinnavähi sõeluuring

• Eestis kutsutakse 50–68-aastaseid naisi rinnavähi sõeluuringule iga kahe aasta tagant. 2023. aastal saavad kutse uuringule naised sünniaastaga 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 ja 1973. Kutse on leitav digiloos saatekirjade all.

• 2023. aastal on rinnavähi sõeluuringule kutsutud 90 400 naist, kellest vähi sõeluuringute registri andmetel on esimesel poolaastal 31% uuringul käinud.

• Vaatamata sellele, et rinnavähi sõeluuringutel osalemise määr on viimastel aastatel kasvanud, on see Eestis endiselt üks ELi madalamaid. 2021. aastal osales TAI andmetel rinnavähi sõeluuringul 58,7% sõeluuringule kutsutud naistest.

Emakakaelavähi sõeluuring

• Eestis kutsutakse 30–65-aastaseid naisi emakakaelavähi sõeluuringule iga viie aasta tagant. 2023. aastal saavad kutse uuringule naised sünniaastaga 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 ja 1993. Kutse on leitav digiloos saatekirjade all.

• 2023. aastal on emakakaelavähi sõeluuringule kutsutud 73 800 naist, kellest vähi sõeluuringute registri andmetel on esimesel poolaastal 29% uuringul käinud.

• Alates 2021. aastast on võimalik aasta teises pooles teha HPV kodutesti naistel, kes esimesel poolaastal pole jõudnud emakakaelavähi sõeluuringul osaleda.

• 2024. aastal on HPV kodutest sihtrühmale kättesaadav alates aasta algusest. Rohkem infot leiab TAI kodulehelt.

• 2021. aastal osales TAI andmetel Eestis emakakaelavähi sõeluuringul vaid 50,9% uuringule kutsutud naistest.

Jämesoolevähi sõeluuring

• Eestis kutsutakse 60-68-aastaseid mehi ja naisi jämesoolevähi sõeluuringule iga kahe aasta tagant. Sel aastal saavad kutse uuringule mehed ja naised sünniaastaga 1955, 1957, 1959, 1961 ja 1963. Kutse on leitav digiloos saatekirjade all.

• 2023. aastal on jämesoolevähi sõeluuringule kutsutud 82 300 meest ja naist, kellest vähi sõeluuringute registri andmetel on esimesel poolaastal 30% uuringul käinud.

• 2021. aastal osales jämesoolevähi sõeluuringul 42,4% uuringule kutsutud meestest ja 53% kutsutud naistest.

Jaga
Kommentaarid