Veliste sõnul on kaasaegsed ravimid vaid üks oluline osa haigekassa rahastatavast vähiravist. „Peame vähiravis tagama ka head vähi ennetuse ja diagnoosimise võimalused, kiiritusravi, kirurgilise ja toetava ravi, aga ka järelkontrolli ning inimeste nõustamise,“ selgitas ta.

Kuigi vähielulemus Eesti patsientide seas tasapisi paraneb, ei kasuta inimesed piisavalt võimalusi just vähi ennetuseks või varaseks avastamiseks. „Ravikindlustatud inimesed saavad tasuta osaleda rinnavähi-, emakakaelavähi - ja jämesoolevähi sõeluuringul. Kuid riiklikud sõeluuringud täidavad oma eesmärki vaid siis, kui nendest võtab osa üle 70% sihtrühmast. Meie andmetel osalevad uuringutel vaid veidi üle poolte kutse saanud inimestest,“ tõdes haigekassa esmatasandi ekspert Made Bambus.

Tema sõnul on madala osaluse taga mitmeid põhjuseid, kuid kindlasti on üks nendest ka inimese enda vähene motiveeritus haiguseid ennetada. „Teine probleem on see, et sõeluuringutele kutsutakse vaid ravikindlustatud inimesi, seega jäävad osad inimesed uuringutest kõrvale,“ tõdes Bambus, kelle sõnul kaalub haigekassa tulevikus tasuda ka ravikindlustamata inimeste vähi sõeluuringute eest.

„Vähkkasvajad ohustavad nii kindlustatud kui kindlustamata inimesi ning haiguse varajane avastamine ja raviga alustamine võimaldab saavutada paremaid ravitulemusi kui juba kaugele arenenud vähi ravi,“ lisas Bambus.