Korduvaid tegusid, mis inimest küll häirivad, kuid mille tegemist ta ei suuda maha suruda, nimetatakse sundtegudeks ehk kompulsioonideks. Neile eelnevad korduvad sundmõtted ehk obsessioonid. Sundmõtted ja -teod tekitavad märkimisväärset stressi ja takistavad normaalset igapäevaeluga toimetulekut

“Sagedasemad sundteod on pesemine, puhastamine, koristamine-sättimine, kontrollimine, mõne tegevuse kordamine, näiteks ukseläve ületamine kindel arv kordi, ja asjade kogumine,” ütleb psühhiaatria ja psühhoteraapia keskuse Sensus kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut Katri-Evelin Kalaus.

Obsessiiv-kompulsiivne häire ehk sundhäire on üks ärevushäire liikidest. "Obsessiivsed mõtted on ideed, kujutlused või impulsid, mis tunduvad pealetükkivad. Need häirivad inimest peaaegu alati ja sageli püüab ta neid ka maha suruda, kuid edutult. Mõtteid kogetakse siiski kui oma mõtteid, ehkki need on tahtmatud ja sageli ka vastumeelsed," räägib Kalaus.

Loe artiklist Kristini ja Priidu lugu ning psühhoterapeudi juhiseid häirivast sundkäitumisest vabanemiseks.