Aga miks meile sõnad vahel nii haiget teevad? Ja miks me vahepeal heidame teistele ette õigusi, mida ise enda puhul loomulikuks peame? Ütlen ära, et ka mina ise olen kohtu all ühe poliitiku naisepeksjaks nimetamise pärast, kuna võtsin aluseks allikad, kellele kannatanu oli ise jõhkrast vägivallast rääkinud, ja tõendite põhjal algatatud kriminaalasja – aga see ei päästa mind vastutusest, et minu arvamuse avaldamine tegi inimesele haiget...