Kui mina ütlen näiteks armastus, tundlikkus, petmine, sõltuvus ja asume koos neid sõnu lahti seletama, siis kui palju võib olla sarnast, kui palju erinevat? Sama sõna võib kanda ise tähendusi. Seetõttu on oluline sõnad, terminid ja nende tähendused teineteisele lahti rääkida. Mis on üldse suhe? Milline käitumuslik tähendus on sõnal “meie”? Mis on kummagi jaoks lojaalsus, toetus, reetmine, pettus? Võib ju olla, et paaril on selle kõige mõistmises erinev arusaam. Seepärast ongi väga tähtis, et kummalgi oleks selgus vähemalt põhilistes küsimustes...