Bipolaarne häire, mida varem tunti maniakaal-depressiivsusena, on meeleoluhäire, mille korral maailmavalitseja tunne vaheldub sügavate madalseisuperioodidega. Ehkki võib näida, et äärmuslikud tujukõikumised ei saa jääda iseendal ega kõrvalseisjatel tähelepanuta, on ometi tegu ühe raskemini diagnoositava psüühilise häirega. Kuna depressiooni osatakse paremini märgata, võibki selle vari kõik muu katta ja bipolaarsus jääb märkamata.