Suurbritannias on e-sigarette ja nende tervisemõju uuritud juba aastaid. Teadusuuringutele tuginedes soovitab Suurbritannia suitsetamisest loobumiseks kasutada e-sigaretti. Mitu riiki on järginud Suurbritannia eeskuju ja soovitanud samuti suitsetajatel e-sigareti abil suitsetamisest loobuda. Suurbritannias on e-sigaretid olnud viimased kuus aastat enim kasutatav suitsetamisest loobumise vahend. Ainuüksi Suurbritannias on ligi 800 000 inimest, kes jätsid e-sigareti abil suitsetamise ja loobusid seejärel ka e-sigareti kasutamisest. Kreekas korraldatud uuringute kohaselt aitab e-sigareti kasutamine 11 korda paremini suitsetamisest loobuda.

Mis juhtus USAs?

Kuid ikkagi, mis siis põhjustas õnnetused USAs? E-sigareti nagu ka teiste seadmete ohutuks kasutamiseks tuleb järgida kasutusjuhendit. E-sigareti kasutamisel tuleb hoolikalt tähelepanu pöörata ka e-vedelikele. Erinevalt USAst tuleb Euroopas teha kõigile e-vedelikele kohustuslik laboratoorne kontroll, et tagada vedeliku ja sellest tekkiva auru maksimaalne ohutus kasutajale. Seepärast võib ametlikust kohast e-vedelikku ostes olla kindel, et see on kontrollitud toode, mida tohib e-sigaretis kasutada. Paraku hangeldatakse e-vedelikega ka mustal turul, kus taolist kontrolli ei toimu ja seetõttu ei saa nende vedelike ohutuses kindel olla. Näiteks ei tohi e-vedelikes olla õli baasil komponente, sest e-sigaret aurustab õli küll ära, aga pärast sissehingamist ei tule õli kopsust välja, põhjustades terviseriski.

E-sigaretis võib kasutada ainult ametlikest kohtades ostetud vedelikke, sest need on kontrollitud ja sobivad selleks.

Kuidas saab e-sigareti abil suitsetamisest loobuda?

Esmalt on tarvis soetada sobiv e-sigareti seade ning vedelik. Proovimiseks sobivad ka väiksemad seadmed, mis võimaldavad tunnetada, kas e-sigareti kasutamine sobib või mitte.

Kõige olulisem on see, et seade ja e-vedelik vastaks suitsetamisest loobuja vajadustele. Sobivaima seadme leidmiseks tuleks pidada nõu e-sigareti kaupluse spetsialisti või sõbraga, kes on juba e-sigareti kasutaja. Näiteks Suurbritannias on e-sigaretipoodidel üha suurem roll suitsetamisest loobumise toetamisel ja neid on rajatud isegi haiglatesse.

E-vedelikest

E-sigareti vedelike juures tuleb tähele panna, kui palju nikotiini see sisaldab. Konsulteerides spetsialistiga, oskab ta soovitada üleminekuks enam-vähem võrdväärse nikotiinisisaldusega vedeliku, et üleminek oleks sujuvam. Kui iga päev suitsetatavad kogused on väiksemad, siis tuleb valida väiksema nikotiini sisaldusega e-sigareti vedelik.

E-sigareti vedelikke on müügil nii maitseta kui ka tubakamaitselisena. Veel müüakse e-sigareti vedeliku maitsestajaid, mille valik sõltub kasutaja maitse-eelistusest. Sobiva maitse leidmine on e-sigareti abil suitsetamisest loobumisel väga oluline.

Nikotiini järk-järguline vähendamine vedelikus

Olles e-sigareti abil sigarettide suitsetamisest täielikult loobunud, saab hakata vähendama nikotiini sisaldust e-sigareti vedelikus. Olles jõudnud täiesti nikotiinivaba e-vedeliku kasutamiseni, on ka e-sigaretist loobumine lihtne.

Suitsetajad, kes on loobunud suitsetamisest e-sigareti abil, suudavad paremini vältida suitsetamise juurde naasmist.

Samaaegne kasutamine

Tavalise sigareti ja e-sigareti samaaegne kasutamine ei ole soovitatav, sest see ei anna tervist vähem kahjustavat efekti. Seetõttu soovitame e-sigaretile üle minnes loobuda täielikult tavaliste sigarettide suitsetamisest, et vähendada terviseriski. Need, kes ei suuda kohe täielikult tavalistest sigarettidest loobuda, peaksid koguseid aja jooksul järk-järgult vähendama ja ikkagi täielikult e-sigareti kasutamisele üle minema.

Sageli esitatud küsimused e-sigarettide kohta:

Kui ohutu on e-sigaret?

Suurbritannia Kuninglik Arstide Koda avaldas 2016. aastal uurimisraporti, mis ütleb tuginedes rohkem kui 400-le e-sigareti kohta tehtud uuringule, et e-sigareti kasutamine on vähemalt 95% vähem kahjulik kui tavaline suitsetamine. Samale tulemusele on jõutud ka hilisemates kontrolluuringutes.

Kas nikotiiniga e-sigaretid põhjustavad vähki?

E-sigaretid on ajakirjas Internal Medicine avaldatud uuringu kohaselt tavaliste sigarettidega võrreldes vähem mürgised ja ohutumad.
Ühendkuningriigi vähiuuringute keskuse (Cancer Research UK) teadlased avastasid, et inimestel, kes vahetasid tavaliste sigarettide suitsetamise vähemalt kuueks kuuks e-sigarettide või nikotiini asendusravi (NRT) vastu, oli kehas palju madalam mürgiste ja vähki tekitavate ainete tase, kui neil, kes jätkasid tavaliste sigarettide suitsetamist. Seepärast on oluline tavalisest suitsetamisest minna täielikult üle e-sigareti kasutamisele.

Kuidas mõjutab e-sigareti aur kõrval viibivate inimeste tervist?

Erinevalt passiivsest suitsetamisest ei eksisteeri passiivset veipimist. California terviseamet võttis e-sigareti poodidest õhuproovi, et teha kindlaks passiivse veipimise tervisemõju. Väikestest e-sigareti poodidest võetud õhuproovide tulemused näitavad, et kinnises ruumis, kus on vähene ventilatsioon ja veibitakse palju, on mürgiste ainete sisaldus õhus väga väike või olematu ning seega ei avalda väljahingatav aur mõju kõrvalseisjatele.

Kui ohutud on e-sigareti maitsed?

E-sigareti vedelikele on ette heidetud, et neis leidub toksilises koguses maitse- ja lõhnaaineid. Tunnustatud südamearst ja suitsetamist uurinud teadlane dr Konstantinos Farsalinos korraldas uuringu, et kontrollida e-vedelikes sisalduvate maitse- ja lõhnaainete vastavust Euroopa Liidu tubakadirektiivis kehtestatud nõuetele. Dr Farsalinos heitis kriitikutele ette, et pelgalt toksilise aine leidmisega e-vedelikust ei saa neid kuulutada toksiliseks, sest arvestada tuleb ainete kogusega vedelikus. Samuti võiks öelda, et ärge kasutage ühtegi toiduainet, sest neis leidub toksilisi aineid. Selleks et tagada inimeste ohutus, on teadusuuringutele tuginedes kehtestatud piirmäärad, millest allpool olevad kogused ei kujuta inimese tervisele ohtu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid