Foto: UK Stoptober

Mis aitaks edukalt suitsetamisest loobuda?

Eestis soovitatakse tavaliselt pöörduda nõustaja poole, kes annab nõu ja kellega koos koostatakse plaan suitsetamisest loobumiseks. Neile, kes suitsetavad väga palju, kirjutatakse vajadusel välja tabletid. Enamikel juhtudest soovitatakse loobumisel appi võtta nikotiiniplaastrid, nikotiiniga nätsud või suuõõnesprei. Neid soovitatakse selleks, et järk-järgult vähendada sõltuvust nikotiinist. Just nikotiin on üheks põhjuseks, miks sigarette üldse suitsetatakse, kuid sellega kaasneb ka vingugaasi ja tõrva sissehingamine ja neis sisalduvate kantserogeensete ainetega seatakse ohtu oma tervis. Selleks, et suitsetamisest loobumine muuta sujuvamaks, ongi loodud tooted, mille kasutamisest saab küll nikotiini, aga mitte tõrva ja vingugaasi.

Suurbritannias tutvustatakse lisaks eelmainitud plaastritele, nätsudele ja suuõõnespreidele ka teisi võimalusi, mida Eestis suitsetamisest loobumise võimalusena riiklikult käsitletud ei ole. Näiteks soovitatakse Suurbritannias suitsetajatel kasutada e-sigarette suitsetamisest loobumiseks. Samuti on Inglismaa Terviseamet vähemkahjulike toodetena välja toonud tubakaga ja tubakavaba snusi ning kuumutatava tubaka. Eestis tunduvad need võimalused vastuolulised, kuid mitmed riigid on näinud neis potentsiaali suitsetamist ühiskonnas vähendada ja sellega ka säästa elanikkonna tervist. Mahukatele teadusuuringutele tuginedes on leitud, et taolised tooted ei ole täiesti riskivabad, aga need on kordades vähem kahjulikud kui suitsetamine. Näiteks e-sigarettide osas on leitud, et need on vähemalt 95% vähem kahjulikud kui tavalised suitsud.

Kas teise toote kasutamine aitab suitsetamisest loobuda?

Kriitikud on e-sigarettide ja teiste nikotiini sisaldavate toodete kasutamisel suitsetamisest loobumiseks ette heitnud, et asendatakse vaid üks toode teisega. Esmapilgul võibki see nõnda tunduda. Vaatame taaskord Suurbritanniat, mis on seadnud endale eesmärgiks saada aastaks 2030 suitsuvabaks riigiks. Nemad on otsustanud selle eesmärgi saavutamise nimel ära kasutada kõiki võimalusi, mis soodustavad inimestel kõige kahjulikumast tegevusest ehk suitsetamisest loobuda.

Eesti jaoks on selline lähenemine võõras ja uutesse toodetesse suhtutakse ettevaatlikkusega. Sarnane suhtumine levis ka Suurbritannias käesoleva kümnendi
alguses, aga kõik muutus, kui avaldati põhjalikud teadusuuringud. Meile võib see tulla üllatusena, aga viimased kuus aastat on Suurbritannias olnud enim kasutatav suitsetamisest loobumise vahend just e-sigaret. Inglismaa Terviseamet on välja toonud, et Suurbritannias on ligi 800 000 endist suitsetajat, kes loobusid suitsetamisest e-sigareti abil ja siis lõpetasid ka e-sigareti kasutamise.

Stopptoobri käigus on inimesed edukalt suitsetamisest loobunud ka Hollandis.

Rootsis on suitsetamise vähese leviku põhjusena nimetatud snusi. Jaapani ja Lõuna-Koreas viimaste aastate suitsetamise leviku vähenemise põhjusena on nimetatud kuumutatavat tubakat.

Tulles tagasi Eestisse, kus igapäevasuitsetajaid on veidi üle 184 000, tekib küsimus, et mida meie enam ootame? Alustame pihta ja tutvustame oma suitsetajatele samuti mitmekülgseid võimalusi suitsetamisest loobumiseks ja aitame neil edukalt selle eesmärgini jõuda. Nii muudame ka Eesti suitsuvabaks riigiks.

Stopptoobri kampaaniat viib läbi NNA Suitsuvaba Eesti. Kampaaniat toetab Riigikogu Suitsuvaba Eesti toetusrühm. Suitsetamisest loobumise võimalustega saab tutvuda Eesti Stopptoobri või Suurbritannia Stoptober lehel.